Friday, June 2, 2023

Latest Posts

TASTY SNACK | ಬಟರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಗಿ, ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು..

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ಮಶ್ರೂಮ್
ಪೆಪ್ಪರ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಬಟರ್
ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಂ
ಮ್ಯಾಗಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕಿ
ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ
ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ
ನಂತರ ಮ್ಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ
ಕಡೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಂ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ

ಈ ಸುದ್ದಿ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Latest Posts

Don't Miss

error: Content is protected !!