Sunday, June 26, 2022

Latest Posts

ಮುದ್ದೆ ಗಂಟು ಬರಬಾರದು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

  • ನೀರಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ.
  • ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಸಣ್ಣ ರವೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ.
  • ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಟು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ.
  • ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ.

ಈ ಸುದ್ದಿ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Whatsapp Group
Telegram

Latest Posts

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Don't Miss