Tuesday, June 28, 2022

Latest Posts

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗ್ರೇವಿಗಾಗಿ ರುಬ್ಬಲು ಕಾಯಿ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆದರು ಥಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರೇವಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮಸಾಲಾ ಕುದ್ದ ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಹದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ.

ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Whatsapp Group
Telegram

Latest Posts

Don't Miss