ವಿಡಿಯೊ: 75ರ ವಿಜ್ಞಾನ!

0
495

ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್:

ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 75 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿಗಳು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here