Friday, March 31, 2023

Latest Posts

TASTY FOOD | ಮಕ್ಕಳ ಫೇವರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಿರೋದು ಮೂರೇ‌ ಪದಾರ್ಥ..

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ನಟೇಲಾ
ಮೈದಾ
ಮೊಟ್ಟೆ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನಟೇಲಾ ಬೌಲ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ
ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೆರೆಸಿ
ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನ್ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬ್ರೌನಿ ರೆಡಿ..

ಈ ಸುದ್ದಿ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Latest Posts

Don't Miss

error: Content is protected !!