Monday, December 11, 2023

Latest Posts

EVENING SNACKS | ಪಾಲಕ್ ಪಡೋಡ, ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ಪಾಲಕ್
ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು
ಉಪ್ಪು
ಓಂ ಕಾಳು
ಖಾರದಪುಡಿ
ಶೇಂಗಾ
ಎಣ್ಣೆ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಓಂಕಾಳು ಉಪ್ಪು ಖಾರದಪುಡಿ ಸೋಡಾಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪಕೋಡಾ ರೆಡಿ

ಈ ಸುದ್ದಿ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Latest Posts

Don't Miss

error: Content is protected !!