ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಿ.

Monday, June 21, 2021

ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಿ.

BHAVISHYA

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ(ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ)

0
ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ(ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ) ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ ಮೇಷ: ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಕಾಲ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಭಡ್ತಿ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರದು. ಶೀತಕಫದ...

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ)

0
ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ) -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ ಮೇಷ: ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಕಾಲ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಬಡ್ತಿ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರದು. ಶೀಗ, ಕಫದ...

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (ಜುಲೈ 26ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರತನಕ)

0
ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (ಜುಲೈ 26ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರತನಕ) -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ ಮೇಷ: ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರದು. ಶೀತ, ಕಫ, ಉದರಸಂಬಂಧ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಿದ್ದು ಉಳಿತಾಯವೂ ಆಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ. ಉನ್ನತ...

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ(ಜುಲೈ 19ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ)

0
  ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ(ಜುಲೈ 19ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ) -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ  ಮೇಷ: ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಕಾಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದು. ಶೀತ, ಕಫದ ಭಾದೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಆದಾಯ...

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (ಜುಲೈ 12ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ)

0
ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (ಜುಲೈ 12ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ) *ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂತ್ರಿ ಮೇಷ: ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದು. ಶೀತ, ಕಫಭಾದೆ ಕಾಡುವುದು. ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಕಾಲ. ಸಂತತಿ ಶುಭಸೂಚನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ....

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (ಜುಲೈ ೫ರಿಂದ ೧೧ರವರೆಗೆ)

0
  ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ(ಜುಲೈ ೫ರಿಂದ ೧೧ರವರೆಗೆ) *ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂತ್ರಿ ಮೇಷ: ಶೀತ ಕಫ ಭಾದೆ ಕಾಡಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು...

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (ಜೂನ್ 28ರಿಂದ ಜುಲೈ 4ರವರೆಗೆ)

0
  ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ  (ಜೂನ್ 28ರಿಂದ ಜುಲೈ 4ರವರೆಗೆ) * ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂತ್ರಿ   ಮೇಷ: ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರದು. ಶೀತ, ಕಫ ಭಾದೆ ಕಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು...

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (2020ರ ಜೂನ್ 22ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ)

0
ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (2020ರ ಜೂನ್ 22ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ) -ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂತ್ರಿ   ಮೇಷ: ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಎದ್ದು ಕಂಡು ಪ್ರಭಾವೀ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ...
- Advertisement -

RECOMMENDED VIDEOS

POPULAR