ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರುವ ಶತಮಾನಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು…

0
1257

ಹೊಸದಿಗಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್:

ಭಾರತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?
ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ದೂರಾದ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಪಾರಪಂರಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ.. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಿ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here