ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹೊಸದಿಗಂತ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್:‌

ಇಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನ, ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

*ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವವನು ನೀನು, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ನೀನು, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವನು ನೀನು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಹೋದರನಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರನಿಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ . ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

*ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ, ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

*ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

*ಕನಸುಗಳು ನೂರಾರಿರಲಿ.. ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಿಮಗಿರಲಿ.. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇತರರ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!