Thursday, July 7, 2022

Latest Posts

ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಟಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒರೆಸಿದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿ ಹಾಕಿ.

ನೀರು ಹೀರುವ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಕೆ ಸೂಕ್ತ.

ಪ್ರತಿ 15  ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಈ ಸುದ್ದಿ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Whatsapp Group
Telegram

Latest Posts

Don't Miss