Saturday, September 23, 2023

Latest Posts

ಹಾಲು ಒಡೆಯಬಾರದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

  • ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಧಬಂರ್ಧ ಕಾಯಿಸಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.
  • ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಬೇಡಿ.
  • ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಖಾರ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಬೇಡಿ.
  • ಹಾಲು ಇನ್ನೇನು ಒಡೆಯುವ ಶಬ್ದ ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ. ಆಗ ಹಾಲು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸುದ್ದಿ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Latest Posts

Don't Miss

error: Content is protected !!