Tuesday, March 28, 2023

Latest Posts

ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಾಗ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..

ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್:
ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾರಬಾರದೆಂದರೆ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿರುವ ಟಿಶ್ಯು (wet tissue) ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಟವಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತಮ.

ಈ ಸುದ್ದಿ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Latest Posts

Don't Miss

error: Content is protected !!