ವಿಡಿಯೊ- ಬದುಕಿದ್ದು 25 ವರ್ಷ, ಮರೆಯದಿವನನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ

0
497

ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್

ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಥೆ. ಇದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಕೌತುಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಾಲಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಈ ವಿಡಿಯೊಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕಥನ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here